Tại sao nói bếp gas hồng ngoại giúp tiết kiệm gas tốt?

Tại sao nói bếp gas hồng ngoại giúp tiết kiệm gas tốt?

Hỏi: Tại sao nói bếp gas hồng ngoại giúp tiết kiệm gas tốt? Trả lời: Bếp gas hồng ngoại hoạt động dựa trên nguyên lý truyền nhiệt bằng sóng điện từ theo đường thẳng đến trực tiếp vật cần đun nóng. Sóng hồng ngoại có bản chất tương tự như ánh sáng mặt trời, chỉ khác là nó mang năng lượng dưới dạng nhiệt năng thay vì quang năng như ánh sáng. Do đó với…

Read More